Endüstriyel Ekipmanlar

Laboratuvar Araçları

Laboratuvar cihazları, bir laboratuvarda çalışan bilim adamlarının kullandıkları araç ve gereçlerdir. Sanayi sektöründe laboratuvarlar, Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü yerlerdir ve genellikle her fabrikanın bilimsel olarak en gelişmiş alanlarını temsil ederler.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için her laboratuvarın bir dizi özel ve güvenilir ekipmana ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak metroloji, kimyasal analiz, laboratuvar denetimleri ve izleme için araçlar talep edilmektedir.

We can provide you a variety of equipment from high quality European, American and Asian brands.

Metrology
Chemical analysis tools
Lab inspections and monitoring

Laboratory Brands

THANK YOU

Your message has been sent!